Hur hänger kunskapsmotstånd i historien ihop med dagens "fake news"? Och hur kan vi förhålla oss till utvecklingen av AI? Om de och många fler frågor samtalar Åsa Wikforss, författare, akademiledamot tillika professor i teoretisk filosofi med Arne Jarrick, författare tillika professor i historia verksam vid centrum för evolutionär kulturforskning hos Stockholms Universitet.

Avstamp i vårt samtal tar vi hos Tekniska museet i Stockholm med hjälp av intendent Peter Du Rietz, föremålet och superdatorn "Connection Machine" med smeknamnet "Bellman".

Åsa Wikforss utkom nyligen med den populärvetenskapliga boken "Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender". Arne Jarrick utkom också nyligen med en populärvetenskaplig bok på ämnet kunskap med titeln "Det finns inga häxor – en bok om kunskap".

Lyssna där poddar finns, exempelvis här!