Blåfärgad bild tagen underifrån på en kupol

Värd för ett eller flera samtal?

Skulle ditt museum tycka att det vore roligt att bli en del av 100 samtal-insamlingen? Läs metodguiden nedan, för att få en bild av hur det kan gå till.

1. Bestäm er för att vara värd för samtal

Förankra internt och ta ett beslut. Utse en projektledare som får mandat och tid att lägga totalt 20–30 timmar på att driva projektet framåt och ansvaret för att ro det i hamn. Möjliga arbetsuppgifter: samordna och kalla till möten, fördela arbetsuppgifter, boka in deltagare, vara på plats under själva samtalet samt följa upp och utvärdera.

2. Samla en arbetsgrupp bestående av olika roller

Projektledaren sätter ihop en liten projektgrupp som alla kan bidra med ca 5 timmar var till projektets spridning, research av deltagare, presentation av föremål, information i publika kanaler med mera. Potentiella roller att involvera: kommunikatör, ansvarig publik verksamhet, pedagog, intendent, ansvarig för samlingar, tekniker, informationsdisk med flera.

3. Budgetera för ett deltagararvode

Erbjud om möjligt ett arvode, exempelvis det som författarförbundet rekommenderar för ett framträdande. Om personen i fråga kan göra det inom ramen för sitt ordinarie uppdrag räcker det kanske med att ni kommer överens om kostnad för resor och eventuell logi. Är det en känd person som ska delta i samtalet får ni kanske avgöra utifrån situationen vad ni finner praktiskt möjligt och rimligt.

4. Bestäm ett datum

Koppla gärna samtalet till något aktuellt. Kanske har staden eller kommunen en kulturnatt framöver? Är det en årsdag av en speciell händelse? Ska museet inviga en ny utställning? Har staden, orten eller kommunen något jubileum planerat framöver?
Boka samtalsmodulen via info@sverigesmuseer.se. Räkna med att ni behöver 2–3 månaders förberedelsetid för att slippa stressa. Det går såklart att sätta ihop snabbare också, men det som ofta tar tid är att hitta samtalsdeltagare till ett specifikt datum, därför är det bra med framförhållning.

5. Hitta en frågeställning som är aktuell

Vad bryr sig människorna om i området där ni verkar? Vad är viktigt? Vad och vem engagerar? Här finns några förslag på frågeställningar som kanske kan sätta igång tankarna. Ni kan också be om inspel från kollegor och besökare. 

6. Leta möjliga samtalsdeltagare

I ”100 samtal” deltar ingen moderator, tanken är i stället att samtalet ska hållas mellan jämlikar med olika ingångar, åsikter och perspektiv på själva frågeställningen. Vilka forskar eller har skrivit böcker kring ämnet? Vem kan koppla ämnet bakåt eller framåt i tiden? Ta fram en lista med namn som ni själva gärna vill lyssna på. Ställ frågan via mejl och be om ett snabbt svar (vare sig det är ja eller nej). 

7. Välj ett föremål 

Utifrån den frågeställning ni bestämt er för samt utifrån de perspektiv deltagarna i samtalet har, väljer ni ett föremål eller en historisk händelse som ni tycker är intressant.
Utgå ifrån föremålet när ni formulerar den första frågan. Det är alltså denna fråga som ska sätta igång själva samtalet. Flera exempel på hur detta har gjorts finns att lyssna på via sverigesmuseer.se. 

8. Kontakta lokal media i god tid

Hör av er till lokaltidning och tv i god tid innan samtalet så att de får vetskap om att det ska hållas. Grundläggande information om ”100 samtal” samt en del pressbilder finns att tillgå här i verktygslådan. Här finns även grafiskt material för affischering och annan marknadsföring att ladda ner för spridning om ni vill.

9. Dokumentera genom att fotografera 

Om samtalet lockar publik kanske några mingelfoton kan vara en idé för att berätta om evenemanget i efterhand i sociala medier och på museets webbsida.

10. Spela in ljudet och hör av er

Eftersom vi på Sveriges Museer samlar in materialet i samarbete med Nordiska museet vill vi gärna att personerna som presenterar föremålet i inledningen samt deltar i samtalet har myggor. Spela in ljudet och spara filen. Hör sedan av er till oss på info@sverigesmuseer.se så berättar vi hur ni kan bidra till Nordiska museets insamling av de 100 samtalen.

 

IKEA Museum har utvecklat den scenografi som står i centrum för de publika samtalen. Efter varje samtal packas scenografin ner för transport vidare till nästa museum och ett nytt samtal med målet att skapa en tydligare länk mellan historien, samtiden och framtiden. Alla samtal, både de som sker live på museer och i poddstudio, sparas i samarbete med Nordiska museet och minnen.se. De blir därigenom en del av deras digitala samlingar inom uppdraget att dokumentera samtiden för framtiden. Hör av er till info@sverigesmuseer.se för att få veta mer om vad detta kan innebära för er!