Museerna
påverkar

Välkommen till Sveriges Museers verktygslåda för demokrati

Läs mer

Demokratin
fyller år

Den svenska demokratin fyller hundra år. Svenska museer besitter en unik kunskapsskatt om samhällets utveckling och har en viktig roll som kunskapsförmedlare. Samtidigt ser vi just nu att demokratins principer utmanas och prövas. Förutom att vi möts av pandemiutbrott och klimathot växer ett allt mer polariserat samtalsklimat fram. Kunskap och forskning avfärdas medan alternativa fakta sprids bland oss. Vi som jobbar med museer vet att man ibland måste blicka bakåt för att komma framåt. Med den här digitala verktygslådan vill vi bidra med inspiration och verktyg som museer kan använda för att jobba demokratistärkande. Välkommen att rota runt!

Verktygslådan

Inga inlägg hittades