Under vårmötet i Östersund tog vi hjälp av byrån Fantastic Studios för att leda oss genom en innovationsprocess. Tillsammans på 60 minuter genererade vi tillsammans 103 svar på hur museer kan använda samlingarna för att inspirera till dialog om framtiden. Nedan finns metoden i korthet. Och här finns de 103 idéerna samlade.

Metod för idéutveckling

Steg 1: Formulera en fokusfråga baserat på insikter. Börjar med “Hur skulle jag kunna….”

Steg 2: Idégenering - Generera så många idéer som möjligt + Applicera principer för kreativitet & “JA! Och…”

Steg 3: Urval - Gå på magkänsla och välj ut de idéer som har potential att lösa fokusfrågan

Steg 4: Idéutveckling - Vidareutveckla de valda idéerna + Applicera principer för kreativitet

Steg 5: Konkretisering - Beskriv idén på ett sånt vis att någon som inte varit med kan förstå idén

Steg 6: Färdigt resultat!

Metod för innovation

När idéutveckling appliceras på specifika utmaningar och idéerna implementeras kan vi tala om innovation.

Steg 1: Identifiera utmaningen

Steg 2: Utforska världen; interagera för inspiration, insikter och empati

Steg 3: Idéutveckla genom att generera, utvärdera och utveckla innovativa idéer

Steg 4: Prototypa & testa på målgrupp och hämta in feedback

Steg 5: Implementera idén, bygg partnerskap och fortsätt att iterera