skyltfönster men insyn i popupmuseet

På tre månader hade 28 000 besökare hittat till Mölndals stadsmuseums pop up – en yta på 383 m2 i en nyöppnad galleria med ca 70 butiker, caféer och restauranger. Satsningen ökade museets besökssiffror med 80 procent det året och av dem var 50 procent nya besökare. Museet fick en bredare publik, fler unga och en större mångfald.

Förslaget kom från Citycon, ägare och förvaltare av det nya urbana centrumet i Mölndal som skulle stå färdigt i september 2018. De hade en tom lokal, ville få in kulturen och erbjöd Mölndals stadsmuseum att vara där gratis under tre månader. De målade väggar och fixade belysning enligt önskemål. Dessutom stod de för ökade personalkostnader för att iordningsställa och bemanna lokalen.

Vill ditt museum göra som Mölndals stadsmuseum och skapa en tillfällig pop up? Läs metodguiden nedan.

En pop up för kulturen i Mölndal 

Äventyret med att starta ett pop up-museum gav Mölndals stadsmuseum en ny publik, stärkt självförtroende och stor mediabevakning. För er som också skulle vilja göra något liknande kan ni läsa om de viktigaste stegen till invigt pop up-museum nedan levererade av Cajsa Lagerkvist museichef på Mölndals stadsmuseum.

1. Hitta en partner med tom lokal

Kanske finns det en tom lokal i en galleria eller annat offentligt rum i den stad eller det samhälle där era permanenta lokaler är? Sök upp fastighetsägaren och se vad deras planer är. Det är viktigt att lokalen är på en plats där det vistas många människor och där det är stor genomströmning. Gallerian där vår lokal låg är dessutom granne med bibliotek, vårdcentral och goda kommunikationer – något som ökade möjligheten för tillflöde av nyfikna besökare.

2. Prata om värdegrund

Se till att ni delar värdegrund och har samma målbild. Citycon är ett köpcentrumbolag som vill skapa urbana mötesplatser där kulturen är en viktig del. Det gjorde det möjligt för oss att känna förtroende för varandra och att vi som museum kunde komma in på våra villkor.

3. Kom överens om hyrestid

För oss var tre månader en lagom tid. Ett pop up-museum kräver en hel del organisation både före och efter, och att man flyttar huvudfokus från den permanenta verksamheten till den tillfälliga lokalen och programverksamheten där.

4. Kom överens om färg och belysning

Även om det är ett tillfälligt museum är det bra om det ser lockande och professionellt ut. Kom överens om hur lokalen ska ställas i ordning vad gäller väggar, färg, wifi och belysning. Vår utställningsformgivare gjorde ritningar som köpcentrumbolagets snickare kunde jobba utifrån.

5. Be om extra resurser

Stora pengar för kulturen kan vara små pengar för ett bolag. Kanske kan er partner betala för transport av utställningsmaterial och föremål? Stå för de extra personalkostnader som blir med ytterligare lokal med ofta långa öppettider? Vi funderade, räknade och berättade vad vi behövde för stöd och fick sen bra förutsättningar som gjorde det möjligt att fullfölja projektet.

6. Skriv tydliga avtal

Oavsett vilka resurser ni behöver och hur förutsättningarna är för just er lokal är det viktigt att vara noga med tydliga avtal.

7. Bestäm projektstruktur 

Eftersom det var kort tid mellan beslut och öppnande bestämde vi oss för att klara oss utan de sedvanliga projektplanerna och istället skapa samsyn på annat sätt. Det skedde bland annat genom att medarbetarna flyttade sitt ordinarie uppdrag och fokus mot pop up-museet. Utställningsformgivaren, kommunikatören och programgruppen säkerställde att allt vävdes ihop enligt vår profil och med övrigt program.

8. Ta reda på era målgrupper 

Vi gjorde en enkel analys utifrån vår placering mellan en hamburgerrestaurang och klädesbutiker för en yngre publik. Vi tog också reda på att närområdet bestod av en ganska ung befolkning och att många av de som skulle röra sig i gallerian var föräldralediga och andra daglediga. Vi räknade dessutom med att många besökare skulle vara museiovana.

9. Bestäm innehåll

Titta på era samlingar och det material ni har och se på vilket sätt ni kan skapa ett bra erbjudande i en ny kontext. I Mölndals stadsmuseums uppdrag ligger även konst och kultur så vi tog vara på vår konstsamling och utmanade våra gränser genom att ta in musik, dans, teater och cirkus. Vi hade dessutom turen att ha två utställningar som precis skulle plockas ner och som vi tyckte passade för de målgrupper som vi hade identifierat. I och med att vi jobbar med öppna samlingar som får flyttas även i vanliga fall var det relativt enkelt för oss att skapa ett museum med samma DNA som vårt permanenta.

10. Samarbeta med andra kulturaktörer

För er som inte har samma breda uppdrag är det ett bra tillfälle att samarbeta med andra kulturaktörer. Vi samverkade med kultur- och hembygdsföreningar och en närliggande fritidsgård.

11. Gör en gemensam kommunikationsplan

Det är viktigt att huvudbudskapet är tydligt och att ni och er partner är överens om vad ni bidrar med till varandras verksamheter. Var även noga med att synka insatserna och att informera varandra om eventuell mediakontakt. Kontakta lokal media i god tid.

12. Planera för tillträde

En dryg månad hade vi på oss från påskrivet avtal till att gallerian och museet öppnade. För att klara att satsa full ut och skapa en tredimensionell upplevelse engagerade vi extra tekniker som gjorde utställningarna och en erfaren projektledare som fanns på plats i gallerian. De museivärdar som brukar jobba extra hos oss bemannade pop up-museet, den ordinarie personalen bidrog med programverksamhet, såsom visningar, föredrag och kreativa workshops.