Två personer tittar på ett föremål. Foto: Anna Gerdin

Hur kan museer kombinera sin önskan om öppenhet och inkludering med sina kärnaktiviteter – förvaltning, forskning och förmedling? Det norska projektet ”Tingens metod” har försökt besvara den frågan och metoden testas nu även av museer i Sverige. 

Metoden innebär att vi låter föremålen styra vem eller vilka museerna involverar i utforskandet av samlingarna och öppnar därmed för nya frågeställningar och perspektiv. Malmö museer, Tekniska museet och Göteborgs stadsmuseum har fått medel från Kulturrådet för ett projekt att implementera metoden, och eftersom metoden har potential att inspirera andra inom kulturarvsområdet har Riksantikvarieämbetet följt de tre museernas arbete. Mer om projektet finns också att läsa på www.raa.se. Vill ditt museum göra som Malmö museer, Tekniska museet och Göteborgs stadsmuseum och pröva Tingens metod? Läs metodguiden nedan.

En metod för öppenhet och inkludering

Ting betyder föremål. Ting betyder också en församling som diskuterar en sakfråga, som i tingsrätt eller folketing. Tingens metod handlar om att lyssna på vad församlingen har att berätta om museets föremål. Det blir ett sätt för oss museer att få in ny kunskap och nya perspektiv och det innebär en demokratisering av kunskapen om våra samlingar. 

Ta en fotboll till exempel. Låt säga att den använts i matchen om SM-guld. För det ena laget är det segrarbollen, för det andra är det en påminnelse om ett nederlag. För den person som tillverkade bollen har den ytterligare en annan innebörd. Tingets betydelse beror på vilken relation det har till omvärlden, och Tingens metod är ett sätt att utforska dessa relationer. 

Tingens metod grundar sig i ett teoretiskt resonemang som utgår från sociologen Bruno Latours teorier att ting är relationella. Föremålen har oräkneliga relationer, med Tingens metod öppnar museerna för att se dessa. 

Detta kan verka ohanterligt men den praktiska delen kan vara hur enkel som helst. Välj aktörer som berör några relationer som är viktiga och bjud in till workshopar. Omvärldens delaktighet i processen ger museets samlingar ny relevans. Genom att släppa på vårt eget tolkningsföreträde och bjuda in fler röster har vi fått fler perspektiv till vår verksamhet.

I korta drag går Tingens metod till så här: 

1. Börja i samlingen

Ta utgångspunkt i föremål eller samlingar som museet har. Med Tingens metod ska vi nu titta närmare på ett av föremålen eller en av samlingarna: inför en ny utställning, ett dokumentationsprojekt eller om vi behöver hämta in mer kunskap. För att beskriva tillvägagångssättet väljer vi här en fotboll som exempel.

 

2. Ta ut föremålen ur magasin eller utställningar

Samla personal med olika kompetenser på museet runt föremålet eller samlingen. Vi tog med utställningsproducenter, samlingsintendenter och pedagoger. Gemensamt utforskade vi vilka relationer bollen hade. Vi funderade på hur vi kunde hitta grupper av aktörer som breddar våra perspektiv på målgruppen. För fotbollen kom vi att tänka på fotbollsfans och på spelare men också på personer från handikappidrott. 

3. Vem kallar föremålen på?

Bjud in externa aktörer som ni tror kan ha intresse av föremålen och inkludera dem i processen. Vi bjöd in spelare ur finallagen från en turnering för att få veta mer om deras relationer till bollen. Vi bjöd också in handikappidrottare för att se om mötet mellan grupperna kunde locka fram något nytt. Det skulle även kunnat ha varit forskare eller konstnärer som undersökt fotbollen.

4. Definiera en gemensam målsättning

Tingens metod kan ge ett utställningsprojekt eller ett annat förmedlingsprojekt riktning och hålla ihop arbetet. Vår målsättning blev att hitta nya sätt att möta grupper med olika förutsättningar i diskussioner om att vinna eller förlora.

5. Utforska med öppet sinne

Skapa förutsättningar för en öppen och utforskande process, men ha realistiska förväntningar på resultatet baserat på projektets ramar. 

6. Dokumentera projektet längs med vägen

Det finns mängder av sätt att dokumentera längs vägen. Det kan exempelvis handla om att skriva loggbok, dagbok eller blogg.  Fundera även på om ni kan visa upp arbetet medan ni gör det. Kanske finns en monter tillgänglig för tillfälliga inslag? Resultaten ni får fram kan bli avgörande för hur ni exempelvis vill presentera föremålet i nästa utställning.